• Търговската марка на Симов Ойл ООД е на българския пазар за дистрибуция на течни горива и смазочни материали от 1998 г. и успешно развива своята дейност на територията на България. Oт ЕТ фирмата е пререгистрирана на ООД с управител Симо Симов и акционер Андрей Симов. През 2005 година дружеството разширява своята дейност, като се специализира в превоза на всякакъв клас опасни (ADR) товари, като до този момент успешно развива търговията с дизел, бензин, масла, греси и превоза на втечнени газове, като кислород, аргон, азот, ацетилен и др. Фирмата разполага със собствен лицензиран обект - терминал за течни горива и смазочни материали официално въведен в експлоатация през 2002 г. с акт на РДНСК гр. София съгласно Българското законодателство.


  • С разширяването на дейностите си Симов Ойл ООД изгражда транспортна база за извършване на транспортни услуги, която включва: 20 вида транспортни единици, ремонтен център, складове и модерна офис администрация. Наши основни приоритети за изграждането на стабилна и конкорентноспособна фирма са: Безопастност, изграждане и придобиване на висококвалифициран персонал, добри управленски умения, качествено и екпедитивно превозване на опасни товари на най – ниски цени. С помощта на гъвкавата си търговска политика и квалифициран трудов ресурс Симов Ойл ООД спечели за свои основни партньори в транспортния бизнес и търговията с горива фирми като: ДБ Шенкер България, Ер Ликид България, Струма петрол, Литекс България, ИНСА Ойл, ГО Петролюм, Палър Ойл, Плама Плевен, Елф, Аурубис България, Дънди Прешъс, София Мед, АМ Хемус, Общинна Антон, Община Пирдоп, Община Златица, Община Чавдар, както и по – голямата част от фирмите в малкия и среден бизнес на местно ниво. В 17 годишната си история дружеството развива успешно извършването на всякакъв вид ADR транспортни услуги и търговия с горива, като успешно изпълнява задължениата си по всички свои договори без да бъдат прекратявани от страна на нашите клиенти.


  • Разполагаме с ново поколение логистичен център за обработване на товари от клас 2 и автопарк с 4бр. автоцистерни за превоз и доставка на дизелово гориво, 2бр. автоцистерни за превоз на вода и професионално почистване на промишлени зони, 12бр. бордови автомобила и влекачи с различна товароподемност и други по малки транспортни единици, както и 20 бр. професионални шофьора притежаващи ADR удостоверения и професионални компетентности. Дружеството също така финализира трета по ред дейност. Симов Ойл се наложи на територията на областа с професионална презаверка и обслужване на пожарогасители от всякакъв клас, както продажба и доставка на място на всякакъв вид пожарогасително оборудване. Вече тече експлоатацията на търговски обект със собствена работилница и мобилна група, която обслужва клиентите ни на място. За развитието на горивата на дребно в момента стартира процедура по проектиране на още 2 бр. бензиностанций за обслужването на нашите клиенти на местно ниво. Смело и гордо може да твърдим, че в организацията се води една успешна управленска политика с цената на добри управленски умения, сигурни партньори и особено голям риск. Фирма Симов Ойл е най-големият данъкоплатец на територията на общината с досегашни инвестици надхвърлящи 3,5 млн. лв и създадени 35 работни места. Идеята за бъдещото развитие на компанията никак не е чужда, като вече е стартирана процедурата по издаване на лиценз за превоз на пътници! Нашата цел е увличаването на повече транспортни единици, извоюване на по-голям дял в търговията с горива и превоза на АДР товари на територията на страната.


© 2013 Ivan Lulchev Contact Me